Главная

Жаңалықтар

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
қаңтар мамыр тамыз қыркүек қазан 

2019 жылғы 02 қазанда өткен БТА Банкі АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының жылдық ашық отырысының дауыс беру қорытындылары туралы

16.10.2020 13:30:09

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабына сәйкес  «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі  2019 жылғы 02 қазанда сағат 10:40 бастап сағат 11:20 (Нұрсұлтан уақыты бойынша) Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самал-2 ықшам ауданы 97-үй, 12-қабат мәжіліс залында өткен БТА Банкі АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының жылдық ашық отырысының дауыс беру қорытындылары туралы  хабарлайды.

 

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер және акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер дауыс беру қорытындыларды (нәтижелерін) көрсетумен:

«БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының жылдық ашық отырысының күн тәртібіне енген мәселелер:

1.       2019 жылғы «БТА Банкі» АҚ аудит жүргізілген шоғырландырылған және жекелеген (шоғырландырылмаған) жылдық қаржылық есептілікті бекіту туралы.

 

2.       2019 жылғы «БТА Банкі» АҚ таза кірісін бөлу тәртібін бекіту және «БТА Банкі» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері туралы.

 

3.       2019 жылғы қоғам және оның лауазымды тұлғалар әрекетіне акционерлердің жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарастыру жөнінде.

 

4.       Жаңа басылымда «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту туралы.

 

5.       «БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясы мүшелерін сайлау туралы.

 

6.         «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау ережелерін жаңа басылымда бекіту туралы.

 

1.               «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «БТА Банкі» АҚ 2019 жылғы аудит жүргізілген шоғырландырылған және жекелеген (шоғырландырылмаған) жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

1.         «БТА Банкі» АҚ 2019 жылғы аудит жүргізілген шоғырландырылған және жекелеген (шоғырландырылмаған) жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.                                                

 

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары 3 111 923 956 298. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 3 098 420 717 733. «Қолдайтындар» – 3 098 420 717 733, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.

2.           «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «БТА Банкі» АҚ 2019 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін және «БТА Банкі» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы.

 

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

1.            «БТА Банкі» АҚ 2019 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі бекітілмесін;

 

2.            «БТА Банкі» АҚ бір жай акциясына есептелген дивидендтер төленбесін және осыған байланысты «БТА Банкі» АҚ бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері анықталмасын.

 

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары 3 111 923 956 298. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 3 098 420 717 733. «Қолдайтындар» – 3 098 420 717 733, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.

 

3.           «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «2019 жылғы Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері жөніндегі мәселені қарау және қарау қорытындылары туралы». 

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

2019 жылғы Қоғам және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштері жөніндегі  ақпарат назарға алынсын.

 

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары 3 111 923 956 298. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 3 098 420 717 733. «Қолдайтындар» – 3 098 420 717 733, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.

4.           «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа басылымда бекіту туралы. 

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

 

1.         «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже осы Хаттамаға №1 Қосымшаға сәйкес бекітілсін.

 

2.          2015 жылғы 14 қыркүйектегі №75 Хаттамаға сәйкес «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен бекітілген «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің күші жойылсын.

 

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары 3 111 923 956 298. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 3 098 420 717 733. «Қолдайтындар» – 3 098 420 717 733, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.

 

1.               «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясы мүшелерін сайлау туралы.

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

 

 «БТА Банкі» АҚ Санақ комиссиясы келесі жаңа құрамда сайлансын: Деменкова Е.С., Айтпаева Л.Г., Жайсанбек М.

 

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары 3 111 923 956 298. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 3 098 420 717 733. «Қолдайтындар» – 3 098 420 717 733, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.

 

2.               «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің жылдақ ашық жалпы жиналысының Күн тәртібіндегі мәселе: «БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау ережелерін жаңа басылымда бекіту туралы.

Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданған шешім, және дауыс беру қорытындысы (нәтижесі):

«БТА Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және шығындарды өтеу мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау осы Хаттамаға № 2 қосымшаға сәйкес белгіленсін.

 

«БТА Банкі» АҚ жалпы дауыс беретін акциялары 3 111 923 956 298. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін тіркелген акционерлердің жалпы дауыс саны 3 098 420 717 733. «Қолдайтындар» – 3 098 420 717 733, «қарсы болғандар» – 0, «қалыс қалғандар» – 0, дауыс беруге қатыспағандар – 0. Шешім дауыс беруге қатысатын «БТА Банкі» АҚ дауыс беретін акцияларының жалпы санының жәй көпшілігімен қабылданды.